Kurum Profili

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Hüseyin BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bahaettin TATOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Gürel KAPANİ Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Fazıl ORAL Bağımsız Üye
Enver GOCAY Bağımsız Üye
Ernur MUTLU Bağımsız Üye