Kurum Profili

Ortaklık ve Sermaye Yapısı

  SERMAYE TUTARI / TL SERMAYE PAYI /%
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. – A GRUBU 114.270.75 %3.63
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. – B GRUBU 1.890.009.00 %60.00
DİĞER – A GRUBU 3.858.97 %0.12
DİĞER – B GRUBU 37.947.18 %1.21
HALKA AÇIK 1.103.914.10 %35.04
TOPLAM 3.150.000.00 %100.00

 

İmtiyazlı Payların Sağladığı Haklar

Genel Kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 10 oy ve B grubu hamiline yazılı pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 4 üye, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden oluştuğu takdirde 2 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

(*https://www.vap.org.tr/fiili-dolasim-raporu sitesinden 08.05.2024 tarihinde yer alan Fiili Dolaşımdaki Paylara ilişkin bilgi; Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)  1.098.771 –Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)34,88 )